Affald:
Gode råd om affaldssortering i kommunen og i Solbjerg.

Kommunens hjemmeside: kk.dk/affald

Affald København Lejligheder
Information fra kommunen august 2020

Regulativ for affald
Regulativ for husholdningsaffald i København 2019.

Batterier
Information fra kommunen vedr. batterier

Bioaffald
Sortering af bioaffald

Elektronik affald
Sortering af elektronik

Farlig affald
Sortering af farligaffald

Glas affald
Sortering af glas

Metal affald
Sortering af metal

Pap affald
Sortering af pap

Papir affald
Sortering af papir

Plast affald
Sortering af plastaffald

Stor skrald
Sortering af storskrald