Generalforsamlinger:

Under punktet Generalforsamlinger finder du indkaldelser, referater, regnskaber og diverse bilag fra vores generalforsamlinger, startende fra 2008.

Generalforsamling (§ 20 og § 21 Dagsorden m.m.):

Ordinære generalforsamling 2021 d. 8. april kl. 19.00 på vandrehjemmet er aflyst.

Ny dato:
Den Ordinære generalforsamling 2021 afholdes d. 24. juni kl. 19.00 på vandrehjemmet

 

2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 24. juni 2021

Referat af ordinær generalforsamling 24. juni 2021

Den ordinær generalforsamling d. 8. april 2021 er aflyst

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 8. april 2021
Fuldmagt

Årsregnskab 2020
Budget for 2021
Ledelseserklæring
Revisionsprotokol
Nøgletal til brug for generalforsamlingen

Bilag til indkaldelsen:
Forslag til vedtægtsændringer
Vedr. valuarvurderinger

Forslag fra bestyrelsen: Se bilag til indkaldelsen

Forslag fra andelshaverne:
Vedr. valuarvurderinger

 

Tidligere generalforsamlinger