Generalforsamlinger:

Under punktet Generalforsamlinger finder du indkaldelser, referater, regnskaber og diverse bilag fra vores generalforsamlinger, startende fra 2008.

Generalforsamling (§ 20 og § 21 Dagsorden m.m.):


Der afholdelse ekstra ordinære generalforsamling d. 30. september kl. 19.00 på vandrehjemmet

Ordinære generalforsamling 2022 bliver d. 4. april kl. 19.00 på vandrehjemmet

2021
Ekstra ordinære generalforsamling d. 30. september

Referat af ekstra ordinær generalforsamling 30. september 2021

Indkaldelse med bilag til ekstra ordinær generalforsamling d. 30 september 2021
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling d. 30 september 2021
INFO: Beregning af andelsværdi "gammel og ny" 20.09.21

Bilag til indkaldelsen:
Forslag til vedtægtsændringer
Ny beregning af andelsværdien
Ny valuarvurderinger
Fuldmagt til ekstra ordinær generalforsamling d. 30 september 2021

 

Ordinære generalforsamling d. 24. juni
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 24. juni 2021

Referat af ordinær generalforsamling 24. juni 2021

Den ordinær generalforsamling d. 8. april 2021 er aflyst

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 8. april 2021
Fuldmagt

Årsregnskab 2020
Budget for 2021
Ledelseserklæring
Revisionsprotokol
Nøgletal til brug for generalforsamlingen

Bilag til indkaldelsen:
Forslag til vedtægtsændringer
Vedr. valuarvurderinger

Forslag fra bestyrelsen: Se bilag til indkaldelsen

Forslag fra andelshaverne:
Vedr. valuarvurderinger

 

Tidligere generalforsamlinger