Generalforsamlinger:

Under punktet Generalforsamlinger finder du indkaldelser, referater, regnskaber og diverse bilag fra vores generalforsamlinger, startende fra 2008.

Generalforsamling (§ 20 og § 21 Dagsorden m.m.):

Ordinære generalforsamling 2023 bliver d. xx. april kl. 19.00 på vandrehjemmet

2022
Referat at ordinær generalforsamling 4. april 2022 
Bestyrelsens beretning for 2021 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 4. april 2022 og fuldmagt

Årsregnskab 2021
Budget for 2022
Ledelseserklæring
Revisionsprotokol
Nøgletal til brug for generalforsamlingen

Bilag til indkaldelsen:
Forslag til vedtægtsændringer

Forslag fra bestyrelsen: Se bilag til indkaldelsen

Forslag fra andelshaverne:
Forslag til altanprojekt

 

Tidligere generalforsamlinger