Radiatorer
Generelt: Når en radiator på grund af alder skal udskiftes, tilbydes beboeren, såfremt det er muligt, at den nye radiator flyttes til en placering under vinduet. Dette medfører at der opsættes kobberrør over panelet, langs væg fra stigestreng og frem til radiator. Beboeren skal sørge for, at der er frit langs væggene, hvor rørene skal opsættes.

Flytningen af radiatoren betales af andelsboligforeningen.

Når det konstateres at der skal udskiftes en radiator, skal beboeren oplyses om ejendommens tilbud vedr. ekstra radiator.

Radiatoren skal som et minimum være dimensioneret til rummet, hvor den skal opsættes.
Formel for en radiators størrelse: Antal m3 * 50 = Watt.
( Eksempel: 40 m3 * 50 = 2000 W. )

Ekstra radiatorer: For af få gang i opsætningen af ekstra radiatorer, har bestyrelsen afsat et beløb på vedligeholdelseskontoen. Den enkelte andelshaveren skal dog betale 2.000,00 kr. pr. radiator, resten betales af ejendommen.

Årsagen er, at bestyrelsen ønsker at få opsat radiatorer i alle værelser, og dermed opnå en bedre opvarmningen i lejlighederne. Samtidig vil ejendommen få en bedre afkøling på ejendommens centralvarmeanlæg.

Radiatoren skal som et minimum være dimensioneret til rummet, hvor den skal opsættes.
Formel for en radiators størrelse: Antal m3 * 50 = Watt.
( Eksempel: 35 m3 * 50 = 1750 W. )

NB! Opsætning / udskiftning af radiatorer må kun ske med bestyrelsens tilladelse og af ejendommens håndværker.

Nye radiatorer skal monteres med krydset fremløb og retur.

Termostatventiler: Den type termostatventil som opsættes, er en type hvor ventildel kan justeres. Termostatdelen kan være med eller uden fjernføler.

 

Tilbage