Vedligeholdelse:
Det skal især bemærkes at den indvendige vedligeholdelse påhviler andelshaveren, jfr. vedtægterne.

Husk: At enhver ændring i lejligheden, udover alm. maling og tapetsering, regnes som en byggeændring eller en modernisering, og at sådanne ændringer skal ansøges og godkendes af bestyrelsen og evt. anden relevant offentlig myndighed inden de må  igangsættes.

Tilbage