Valuarvurdering pr. 31.12.2023. 
Vurdering og diverse bilag
0. Valuarvurderingen
1. Årsrapport
2. DCF-model og følsomhedsanalyse
3. Skyggebudget
4. Forsikringsaftale
5. Sammenligningssager
6. Jordforureningsattest
7. Tingbog
8. BBR.
9. Energimærke
10 Referat af ordinær generalforsamling 2023
11. Budget