Om hjemmesiden.
Denne hjemmeside er lavet for at give beboerne en bedre service og en nemmere adgang til informationer.

På hjemmesiden kan du / I finde:
Ejendommens vedtægterne, husorden, indkaldelser til generalforsamlinger, referater fra vores generalforsamlinger, diverse årsregnskaber, samt diverse oplysninger om ejendommen.

Oplysninger om:
Bestyrelsen og bestyrelsens kontortid
Varmemesteren og varmemesterens kontortid
Lejligheds typer, husleje og gebyr i Solbjerg.
Gode råd om varme og el.

Regler for:
Byggeændringer og modernisering.
Fremleje og ventelisten.
Opsigelse og salg af andele.
Vurdering af lejligheden.

Samt en masse gode råd.

Hvis andre end andelsboligforeningens medlemmer kan bruge oplysningerne, som bestyrelsen har valgt at lægge på hjemmesiden, er de velkomne.

Hjælp os med at forbedre denne hjemmeside. Har du / I kommentarer (ris, ros eller syntes Du / I at der er mangler), så send os en mail.

God fornøjelse