Salg af andel - informationer

Når du skal sælge din andel er der mange ting der skal gøres. Vi har på denne side samlet de vigtigste informationer omkring salget. Det er vigtigt at du starter med at læse dokumentet "Salg af andel - hvad skal jeg gøre" dokumentet vil give dig et overblik om salgsproceduren. I de efterfølgende punkter kan du finde links til de supplerende oplysninger du har behov for i forbindelse med salget.

Salg af andel - hvad skal jeg gøre?
Ønsker du et overblik over hvad du skal gøre, så klik på her

Andelsværdien (udregning af lejlighedens andelsværdi). Se: Beregning af andelsværdi

Bestyrelsens kontortid: Ejendomskontorets åbningstid

Eget arbejde.
Sælger er berettiget til af få værdien for de arbejdstimer, der er brugt på forbedringerne i lejligheden.
Se: Penge for eget arbejde

Etableringsomkostninger i 3. sals lejlighederne. 10 % af etableringsomkostningerne regnes som forbedringer og afskrives over 20 år. De sidste 90 % afskrives ikke.

Forbedringer og løsøre.
Sælger er berettiget til værdien efter afskrivning, af de udførte forbedringer, herunder altaner, sikkerhedsdøre og termovinduer. Det forudsættes at alle forbedringerne er ansøgte og lovlige udførte. Løsøre kan medgå i salget, såfremt at sælger og køber har indgået aftaler om dette. Se: Forbedringer, løsøre, altaner, sikkerhedsdøre og vinduer

Forældrekøb.
Er tilladt i Solbjerg. Du kan læse om Forældrekøb i ejendommens vedtægter § 3 & 10. Vedtægterne kan du finde her
Læs også regler for fremleje ved forældrekøb i Solbjerg, som du kan finde her

Hjemfaldspligt.
Der er ikke hjemfaldspligt i andelsboligforeningen Solbjerg

Håndværker
Telefonnummer på ejendommens håndværker, kan du finde det her

Husleje og gebyr.
Ønsker du en oversigt over ejendommens gebyr i forbindelse med salg så klik her

Køreplan for salg.
Ønsker du at se Bestyrelsens køreplan for salg, så klik her

Nøgletalsoplysnings.
Ønsker du at se Andelsboligforeningen Solbjerg nøgletal (skema 1) så klik her

Opsigelse.
For at starte et salg, skal du fremsende en opsigelse til ejendomskontoret. Normalt kan overdragelse ske inden for en frist af 2 måneder til den 1. i måneden efter at bestyrelsens har modtaget opsigelsen og lovlighedserklæringerne. Salget skal foregå senest den 15. i måneden før, så overdragelsessummen, jævnfør vedtægterne, kan være betalt senest 2 uger før overdragelsen. Opsigelsen du skal bruge kan du hente her eller få den udleveret på ejendomskontoret.

Overdragelse af andel (ud - ind).
Ønsker du at overdrage ½ delen af din andel eller ønsker du at overtage ½ af andelen. kontakt bestyrelsen.

Valuarvurdering.  
Ønsker du at se vores valuarvurdering så klik her

Vurderingsmanden
Vurderingsrapporten fremsendes til bestyrelsen, administrator og sælger inden for 2 uger efter vurderingen. Ønsker sælger at modtage rapporten hurtigt (max 1 uge) koster det lidt ekstra. Vurderingsrapporten er gyldig i 6 måneder, såfremt der ikke sker ændringer i lejligheden. Prisen kan de se her