Stamoplysninger og lejligheds typer                    
Forbedringer og vedligeholdelse:

2022: planlagt
Udskiftning af x antal koldt vands strenge i kældrene

2021: planlagt
Maling af gadedørene
Opsætning af radiatorer i vaskekældrene på returen fra radiatorerne i lejlighederne
Diverse anlægsarbejde i haven
Gennemgang vægge i kældrene og i vaskekælder murer
Fjerne de sidste riste ved gadedørene på gaden murer
Gennemgang af sætningsrevner, reparation og forstærkning af facaden i gården Sandbygårdvej 1 - 19 og Næsbyholmvej 7.

2020:
Renovering af fællesbadet
Renovering af gadedøre
Udskiftning af de justerbare ventiler + montering af stopventiler på varmtvandsanlægget i kældrene
Diverse anlægsarbejde i haven
Udskiftning af glastage på cykelskurene til grønne tage

2019:
Renovering af ca. 8 stk. tagterrasser
Nyt dørtelefonanlæg
Udskiftning af kælderværn og gelænder
Diverse anlægsarbejde i haven, højbede m.m.
Udskiftning af varme og varmtvandsmåler i lejlighederne
Ny asfalt på Sandbygårdvej ½ delen af vejen
Nye døre i 3 af vores pavilloner

2018:
1 års gennemgang sikkerhedsdør.
Renovering af 6 stk. tagterrasser.
2 pladser til cykelparkering i gården + plantekasser.
Ny lamper i cykelskure + nye lamper i rundingen og de 2 stier til Bellahøjvej
Ny lamper i 27 opgange (st. 1, 2 og 3 sal)

2017:
Etablering af sikkerhedsdør til lejlighederne
Renovering af 3 stk. tagterrasser
Maling af vinduer, gård og gade

2016:
Etablering af 7 altaner i gården 2016 - 2018
Video af ejendommens kloakker + diverse reparationer
Gennemgang af sætningsrevner, reparation og forstærkning af facaden på gade Næsbyholmvej 5 - 7 gården.

2015:
Renovering af fortov på Næsbyholmvej 1 - 7.
Etablering af Fibernet i ejendommen
Etablering af Flisebelægning ved petanquebanen
Rensning af faldstammerne i hele ejendommen

2014:
Udskiftning af ejendommens låsesystem.
Skybrudssikring: Etablering af beholder og faskine til opsamling af regnvand.
Nye gulvafløb + belægning på altaner Bellahøjvej / Næsbyholmvej.
Nye gulvafløb + belægning på altaner Sandbygårdvej / Annebergvej.
Udskiftning af resten af lamperne i kældrene til LED lamper.

2013:
Renovering af fortov på Næsbyholmvej 1 - 7.
Etablering af 3 altaner i gården 2013 - 2014
Udskiftning af lamperne i 2 stk. kældere til LED lamper. (forsøg)

2012:
Udskiftning af gulvafløb i vaskekældrene på Sandbygårdvej og Næsbyholmvej + varmecentrale og ejendomskontoret.
Udskiftning af brønddæksler i kældrene til aflåste brønddæksler.
Renovering af fortov på Sandbygårdvej 1 - 19 + Renovering af fortov på Næsbyholmvej 1 - 7.
Gennemgang af sætningsrevner, reparation og forstærkning af facaden på hjørnet af Sandbygårdvej og Annebergvej.

2011:
Omlægning af vandrende ved skraldeskure.
Gennemgang af sætningsrevner, reparation og forstærkning af facaden på gade Sandbygårdvej og Næsbyholmvej. +
Gennemgang af sætningsrevner, reparation og forstærkning af facaden på hjørnet af Næsbyholmvej / Bellahøjvej.
Udskiftning af samtlige kælderdøre 13 stk. + Udskiftning af kældervinduer 62 stk.
Maling af vinduer gården og gaden, terrassedøre, gadedøre og porten.
Etablering af radiatorer på returvand fra lejlighederne i vaskekældrene.
Nyt rækværk på altaner Bellahøjvej / Næsbyholmvej.
Udskiftning af diverse beplantning  + beskæring af kastanjetræ.
Udskiftning af afløb i alle kælderhalse.
Hæve trin på kældertrapperne i gården.
Udskiftning af gulvafløb i vaskekældrene på Bellahøjvej og Annebergvej.

2010:
Etablering af 8 stk. garderoberum i toppen af opgangene. (betalt af andelshaver)
Omlægning af udluftningskanal fra møntvaskeriet.
Gennemgang af sætningsrevner, reparation og forstærkning af facaden på gade Bellahøjvej og Annebergvej.
Etablering af altaner i gården 2007 - 2010 (i alt 17 altaner + 1 fransk altan)
Udskiftning af diverse radiatorer i taglejlighederne på (Sandbygårdvej) + opsætning af de 3 manglende radiatorer. 

2009:
Renovering af legepladsen.
Renovering af gården. (vandrender, udvidelse af skraldeskure, bygning af 2 nye cykelskure og et redskabsskur)

Før 2009:
Udskiftning / opsætning af nye varmtvandsmåler 2007 - 2008
Etablering af nye radiatorstrenge + opsætning af radiatorer under vinduerne i de lejligheder der manglede 2007 - 2008
Etablering af taglejligheder, inkl. total udskiftning af taget. 2005 - 2008
Etablering af bredbånd i ejendommen. 2005
Opsætning af nye varmemåler. 2004
Renovering af opgange. 2003
Renovering af el i opgange. 2003
Montering af gadedørslamper. 2003
Renovering af belægningen og rækværk på altaner Sandbygårdvej / Annebergvej. 2003
Udarbejdelse af tilstandsrapport. (nr. 2) 2002
Opsætning af termovinduer + nye sålbænke. 2001
Rensning af aftrækskanaler. (køkken og toilet) 2000
Renovering af elinstallationer i kældrene og på lofterne. 1999
Opsætning af nyt låsesystem 1999
Varmtvandsmåler renoveret. 1998
Nyt fællesantenneanlæg og tilkobling til hybridnettet. 1997
Etablering af dørtelefoner. 1995
Renovering af gårdanlæg. 1994 - 1997
Nyt ejendomskontor. 1994
Udarbejdelse af tilstandsrapport. 1993
Større renovering af taget. 1992 - 1999
Indlagt fjernvarme og varmtvand i de to varmecentraler. 1991
Opsat varme- og varmtvandsmåler. 1991
Ejendommen blev brandsikret. 1990