Taglejligheder:

Varmemesteren udlevere akrylfugemasse til udbedring af svindrevner i taglejlighederne.

Info om tag projektet
Beboerundersøgelse
Indlæg til generalforsamlingen d. 31.10.2005
Liste over de nye taglejligheder i Solbjerg
Tegninger af de nye taglejligheder i Solbjerg
Tegning af garderobe rum i toppen af opgangen
Info vedrørende tag projektet: Nu er vi i gang
Billeder fra rejsegilde.
Beboerinformation vedrørende svind og sætningsrevner
Beboerinformation vedrørende de nye taglejligheder
Information om rengøring og vedligeholdelse
Billede af afløb på tagterrasse i forbindelse en af de 2 årlige rensninger.
Information om fugtalarmer A.
Information om fugtalarmer B.
Vigtig information vedr. røgalarmer
Vigtig information vedr. 5 års gennemgangen