Gamle generalforsamlinger fra 2008:

Her kan de hente / se diverse referater og regnskaber m.m. fra vores generalforsamlinger.

Generalforsamlinger 2021

Generalforsamlinger 2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 27. august 2020

Aflysning:
Aflysning af Den ordinære generalforsamling d. 2. april 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 2. april 2020
Årsregnskab 2019
Budget for 2020
Nøgletal til brug for generalforsamlingen
Korrigeret andelsværdi fra administrator 13. oktober 2020

Referat af ordinær generalforsamling 27. august 2020

Bilag til indkaldelsen:
Valuarvurdering

Forslag fra bestyrelsen:
Valg af ny administrator.

Forslag fra andelshaverne:
Hundehold. (med i indkaldelsen)
Vedr. valuarvurdering.

Generalforsamlinger 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 11. april 2019
Regnskab for 2018
Budget for 2019
Referat af ordinær generalforsamling 11. april 2019

Forslag fra Andelshaver
Forslag. Mulighed for valuarvurdering
Forslag. Godkendte håndværker og retningslinjer / byggeregler
Forslag. Tilladelse til opsætning af markiser på tagterrasserne

Generalforsamlinger 2018
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling d. 14. juni 2018
Udkast til nye vedtægter
Referat af ekstraordinær generalforsamling 14. juni 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 5. april 2018
Regnskab for 2017
Budget for 2018
Referat af ordinær generalforsamling 5. april 2018

Forslag fra Bestyrelsen
Forslag til nye vedtægter
Forslag til ændringer i Husorden

Forslag fra Bestyrelsen
Forslag fra andelshaver, med i indkaldelsen
Forslag fra andelshaver 5 nye

Ordinær generalforsamling 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 5. april 2017
Referat af den ordinære generalforsamling d. 5. april 2017
Regnskab for 2016
Budget for 2017

Forslag fra bestyrelsen:
Husorden gl. med ændringer
Husorden nye

2016
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 29. november 2016 med bilag
Referat at ekstraordinær generalforsamling 29. november2016
Bestyrelse info til andelshaverne. (med de rigtige dato, hvor du kan se den nye dør opsat)
Sikkerheds dør S 43
Ruko serie 1200
Dørkikkert
Sikkerhedskæde.
Udskiftning af hoveddør, spørgsmål + svar.
Billede af den nye sikkerheds dør.

Ordinær generalforsamling 2016
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 11. april 2016
Referat at ordinær generalforsamling 11. april 2016 2010

Bestyrelsens erklæring til revisor.
Revisorprotokol.
Regnskab for 2015
Budget for 2016

Forslag fra andelshaverne:
Vedr. juletræ

2015
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 14. april 2015 kl. 19.00
Referat af den ordinære generalforsamling 2015

Bestyrelsens erklæring til revisor.
Revisorprotokol.
Regnskab for 2014

Budget for 2015

Forslag fra bestyrelsen om bredbånd / fibernet.
1. Information vedr. etablering af fibernet.
2. Tilbud fra Fiberby.
3. Generelle vilkår for levering af bredbånd. Fiberby.
4. Aftale om levering af bredbånd. Fiberby.
5. Lidt om Fiberby.
6. Tilbud fra Dansk Kabel-TV.
7. Ordforklaring til forslag om fibernet.

2014
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 10. april 2014 kl. 19.00
Referat af den ordinære generalforsamling 2014

Regnskab for 2013
Korrigeret regnskab for 2013

2013
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 11. april 2013 kl. 19.00
Forslag fra bestyrelsen.
Gældende husorden
Forslag til ny husorden

Referat at ordinær generalforsamling 2013.
Regnskab for 2012
Korrigeret regnskab for 2012

2012
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 12. april 2011
Forslag fra andelshaver.
1. Tilladelse til at holde hund.
2. Vedr. låneoptagelse og omlægning af lån. (private lån)
3. Etablering af multibane.

Referat at ordinær generalforsamling d. 12. april 2012
Regnskab for 2011
Korrigeret regnskab for 2011

2011
Indkaldelse ordinær 7. april
Referat at ordinær 7. april 
Regnskab for 2010

2010
Indkaldelse ordinær 13. april
Referat at ordinær 13. april 
Regnskab for 2009
Indkaldelse ekstraordinær 13. oktober 2010
Referat at ekstraordinær 13. oktober 2010

2009
Indkaldelse ordinær 14. april
Referat at ordinær 14. april 
Regnskab for 2008
Indkaldelse ekstraordinær 28. maj
Referat at ekstraordinær 28. maj

2008
Indkaldelse ordinær 7. april
Referat at ordinær 7. april 
Regnskab for 2007 
Indkaldelse ekstraordinær 28. oktober
Referat at ekstraordinær 28. oktober